ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ CLICK-ME.GR


Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων


Αρχικά, η επίσκεψη και περιήγηση στις σελίδες του Click-me.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον χρήστη. Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους στο Click-me.gr, κατά την εγγραφή για τη δημιουργία λογαριασμού θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα: Όνομα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.
Το Click-me.gr ακολουθεί την Ελληνική Νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία που δηλώνονται από το χρήστη δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους αλλά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
•    εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το Click-me.gr στους χρήστες του,
•    ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
•    επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
•    ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του Click-me.gr,
•    ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές των διαφημιζόμενων στο  Click-me.gr υπηρεσιών και προϊόντων,
•    εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site
•    επικοινωνία για ζήτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους χρήστες που ασκούν συναφή επαγγέλματα
Σχετικά με  την αποστολή ενημερωτικών e-mails (newsletter), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί, το Click-me.gr θα προβεί σε αυτή εφόσον ο χρήστης έχει δηλώσει τη συγκατάθεσή του. Αυτή δηλώνεται αυτόματα με την εγγραφή του χρήστη στο  Click-me.gr. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης, εφόσον περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter), που θα αποστέλλει το Click-me.gr.
Κατ' εξαίρεση το Click-me.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
•    Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
•    Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το Click-me.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το Click-me.gr.
•    Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
Σε κάθε περίπτωση το Click-me.gr ενημερώνει τους χρήστες του για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/1997.


Διόρθωση - Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
Το Click-me.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα επικαιροποιήσουν ή ακόμα και να ζητήσουν διαγραφή του λογαριασμού μέλους που έχουν δημιουργήσει, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Click-me.gr. 

Cookies
Το Click-me.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Click-me.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους:
•    Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login)
•    Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
•    Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Click-me.
•    Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του.
•    Για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.
•    Για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.
Ο χρήστης του Click-me.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Click-me.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή των χρηστών σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Click-me.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

Links προς άλλα sites
Το Click-me.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ασφαλώς δεν ελέγχονται από το Click-me.gr αλλά από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Click-me.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους οι τρίτοι δικτυακοί τόποι (και οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές) ακολουθούν ή εφαρμόζουν.

IP Addresses
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του Click-me.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του Click-me (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του Click-me.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του Click-me.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το Click-me.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.
Η χρήση των υπηρεσιών του Click-me.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

 

4.75 1 1 1 1 1 Βαθμολογία 4.75 (4 Ψήφοι)

Σου άρεσε το άρθρο;  Μοιράσου το με τους φίλους σου! 

 

Συνδέσου και ρώτα κι εσύ τώρα στο forum...

Ψάξε εδώ

 

Παραμύθι με ομοιοκαταληξία για παιδιά ηλικίας 4+
Ψάξε σε όλο το ίντερνετ...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση

TRANSLATION