Δικαιολογητικά στεγαστικού δανείου

Τα γενικά δικαιολογητικά στεγαστικού δανείου από ελληνική τράπεζα είναι τα παρακάτω:

Δικαιολογητικά για την  Προέγκριση του Δανείου


1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας, ή αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) με βεβαίωση παραλαβής (για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα εκκαθαριστικά των 3 τελευταίων ετών).
4. Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 με βεβαίωση παραλαβής. Αν δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν διαθέτω καμιά απολύτως ακίνητη περιουσία».
5. Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας /σύνταξης, ή σχετική βεβαίωση εργοδότη.
6. Προϋπολογισμός έργου (σε περίπτωση ανέγερσης, επέκτασης, αποπεράτωσης και βελτίωσης).
7. Τραπεζική ενημερότητα, ή ο τελευταίος μηνιαίος λογαριασμός (στις περιπτώσεις που αναφέρονται άλλα δάνεια ή πιστωτικές κάρτες).
8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 για τυχόν άλλες οφειλές (δίδεται από την τράπεζα).

Για εγκυρότερες πληροφορίες δες και στην ιστοσελίδα της τράπεζας!

Free Download PDF!

 

5 1 1 1 1 1 Βαθμολογία 5.00 (1 Ψήφος)

Σου άρεσε το άρθρο;  Μοιράσου το με τους φίλους σου! 

Ψάξε εδώ

Ψάξε σε όλο το ίντερνετ...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση

TRANSLATION