Γραμματική Αγγλικών
 

 

ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΟ ΒΕ)

ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΟ ΒΕ)

 

 

 
     

 

Απλά... πάτα "Μου αρέσει!"

TRANSLATION